بیا تو هاست سرور اختصاصی آلمان را از دیتاسنتر های Hetnzer و OVH ارائه می دهد .

شما می توانید با مراجعه به لینک نمایش سرور های هر دیتاسنتر ، انتخاب سرور مورد خود و ارسال مشخصات سرور مورد نظر به واحد فروش و مالی بیا تو هاست سرویس خود را سفارش داده و در کمترین زمان تحویل بگیرید.

سرور اختصاصی آلمان دیتاسنتر Hetnzer

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید

سرور اختصاصی آلمان دیتاسنتر OVH

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید