بیا تو هاست سرور اختصاصی انگلیس را از دیتاسنتر های redstation و rapidswitch و OVH  ارائه می دهد .

شما می توانید با مراجعه به لینک نمایش سرور های هر دیتاسنتر ، انتخاب سرور مورد خود و ارسال مشخصات سرور مورد نظر به واحد فروش و مالی بیا تو هاست سرویس خود را سفارش داده و در کمترین زمان تحویل بگیرید.

سرور اختصاصی انگلیس دیتاسنتر redstation

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید

سرور اختصاصی انگلیس دیتاسنتر rapidswitch

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید

سرور اختصاصی انگلیس دیتاسنتر OVH

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید