بیا تو هاست سرور اختصاصی هلند را از دیتاسنتر های LeaseWeb  و worldstream و HOSTKEY  ارائه می دهد .

شما می توانید با مراجعه به لینک نمایش سرور های هر دیتاسنتر ، انتخاب سرور مورد خود و ارسال مشخصات سرور مورد نظر به واحد فروش و مالی بیا تو هاست سرویس خود را سفارش داده و در کمترین زمان تحویل بگیرید.

سرور اختصاصی هلند دیتاسنتر LeaseWeb

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید

سرور اختصاصی هلند دیتاسنتر worldstream

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید

سرور اختصاصی هلند دیتاسنتر HOSTKEY

مشاهده پلن ها

سفارش و خرید