xmlrpc

آموزش فعالسازی xmlrpc دایرکت ادمین

جهت فعالسازی xmlrpc php روی دایرکت ادمین مراحل زیر رو دنبال کنید : ۱ – وارد ssh سرور بشین ۲ – دستور زیر رو اجرا کنید : ./build used_configs ۳ – با اجرای دستور بالا خروجی شبیه به زیر خواهد بود : PHP (default) configuration file: /usr/local/directadmin/custombuild/configure/fpm/configure.php56 دقت کنید واسه ما مهم عدد آخر خروجی…Read More